Autentificare Cosul meu

De Paste iti umplem cosul cu PROMOTII

Campania promotionala “De Paste, îti umplem cosul cu promotii“

Regulamentul Oficial

 

 

Termeni si definitii:
Denumirea Promotiei: Campania “De Paste, îti umplem cosul cu promotii“ Organizator: – s.c. Morami s.r.l
Regulament Oficial – termenii si conditiile campaniei “De Paste, îti umplem cosul cu promotii“

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
Campania “De Paste, iti umplem cosul cu promotii“’este organizata si desfasurata de sc Morami srl, cu sediul in Oradea, Str. Piata Ignatie     Darbant     nr     1, avand      Codul      Unic      de      inregistrare      RO24932222,      denumita      in continuare “ Organizator”. Participantii la promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Promotiei, potrivit celor mentionate mai jos (denumite in continuare “Regulament Oficial”). Fiecare persoana care participa la aceasta campanie promotional este de acord cu prevederile prezentului Regulament, orice nerespectare avand ca efect neacordarea cadourilor oferite de catre organizator. La aceasta campanie poate participa orice persoana care a implinit varsta de 18 ani si care accepta termenii si conditiile prezentului regulament Oficial.
Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public incepand cu data de 26/04/2021 si pana la data de 07/05/2021 pe site- ul www.morami.ro , dar si in incinta magazinelor Horticola.
Organizatorul isi rezerva dreptul de   a modifica sau schimba prezentul   Regulament   Oficial   pe   parcursul   derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul promotiei, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective, prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul companiei www.morami.ro.
Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata în scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul Online www.morami.ro si offline in magazinele Horticola, in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.
Prin intermediul Campaniei promotionale, la achizitia de pe teritoriul Romaniei, de catre orice persoana fizica sau juridica a unor produse comercializate de sc Morami srl in perioada 26 Aprilie - 7 Mai 2021, Organizatorul ofera în aceasta perioada mai multe produse cu pret redus, intr-o campanie promotionala cu discount-uri pana la 40 %, in limita stocului disponibil.

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI
Campania va fi lansata la data de 26/04/2021 si va dura pana la data de 07/05/2021. Campania se va desfasura cu respectarea datelor specific mentionate, aaa cum sunt prevazute in prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 3. DESCRIEREA PROMOTIILOR
Promotiile Campaniei “De Paste, iti umplem cosul cu promotii“ se aplica produselor achizitionate din magazinul Horticola sau de pe site-ul www.morami.ro, ele fiind semnalizate la raft sau pe site cu un banner de “promotie“ si pret special cu discount.
SECTIUNEA 4. MODUL DE FUNCTIONARE A CAMPANIEI
La aceasta Campanie    Promotionala    poate participa orice    persoana    fizica sau juridica, care     achizitioneaza     produse    de la firma sc Morami srl, si se aplica instant pe bon sau factura fiscala de achizitie. Reducerea se aplica instant, de   catre consilierii din magazinul Horticola daca achizitia este facuta in magazine, si pe facturarea online pentru comenziile depuse pe site- ul www.morami.ro.

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL PROMOTIILOR
Produsele aflate în promotie si semnalizate atat online cat si in magazine, se vor putea oferi la acest pret redus in limita stocului disponibil.

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE
Promotia   este   deschisa   tuturor    persoanelor    fizice sau juridice din Romania care achizitioneaza    online    sau    in magazinele Horticola in perioada 26 Aprilie - 7 Mai 2021, fara cerinte speciale de achizitionare sau atingerea unui anumit prag valoric.

SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI SI CAZURI DE FORTA MAJORA
Prezenta campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie. Dupa data incheierii campaniei promotionale, produsele participante descrise mai sus isi pierd calitatea de premii, Organizatorul si Coorganizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si ne mai asumandu-si nicio obligatie in legatura cu nici o   circumstanta care ar putea eventual   conduce publicul la concluzia actualizarii ori continuarii campaniei promotionale. Campania promotionala inceteaza odata cu epuizarea stocului disponibil la produsele prevazute cu discount-urile aferente.

SECTIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial.
Prezentul Regulament Oficial este valabil in perioada 26/04/202107/05/2021.